Marketing és Menedzsment Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék  projektjei:

 • Személyiségtípusok szerepe a karrierpályákban és az emberi erőforrás gazdálkodásban
 • Tudományterület: Emberi erőforrás menedzsment;
 • Témavezető neve: Dr. Lőre Vendel PhD, egyetemi adjunktus;    +36/96 503 489, lore@sze.hu,
  • A projekt tartalma: A kutatás kombinált módszertannal (kísérlet, interjú, kérdőíves felmérés) vizsgálja a munkahely és foglalkozásválasztás legmélyebb gyökereit, vagyis a személyiséggel való összefüggést. A kutatás elsődleges célja a karrierpályák, a munkahelyi feladatpreferenciák és a személyi fejlődés személyiséggel kapcsolatos elemeinek részletes feltárása.

 

A  tanszék főbb kutatási területei:

1. Tudásmenedzsment és Humán erőforrás menedzsment új kihívásai

A kutatócsoport elsősorban az üzleti pszichológia, és a menedzsment határterületét vizsgálja, ezen belül a legfontosabb hangsúly a menedzsmentmódszerek szervezeti magatartási megközelítésén van. 

Kutatási altémák:

 • tehetségmenedzsment és karrierpályák vizsgálata;
 • szervezeti memória és felejtés
 • érzelmi intelligencia
 • tudásmenedzsment eszközök
 • tudásmenedzsment és innováció
 • tudásmenedzsment és social média

2. Egészség- és környezet-tudatosság vizsgálata a fogyasztói és a vállalati magatartásban

 • Az egészségtudatos fogyasztói magatartás vizsgálata.
 • Az egészségtudatos életmódhoz tartozó termékek kiskereskedelmi forgalmazásának vizsgálata.
 • Vállalati termékstratégia vizsgálata.

3. Service Dominant Logic (SDL) koncepció alkalmazása különböző iparágakban

 • SDL szakirodalom feldolgozása.

Feltáró kutatás az SDL koncepció vizsgálatára különböző iparágakra vonatkozóan (komplex termékek, szolgáltatások).

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Fogadóórák

Fogadó órák a 2017/18 tavaszi félév vizsgaidőszakában:

Dr. Ercsey Ida:
Kedd: 10.30-11.30 Ig.ép.516
Dr. Karácsony Péter:
Vizsgák előtt a teremben.
Dr. Süle Edit:
Vizsgák előtt és után a teremben.
Dr. Platz Petra:
Vizsgák előtt és után a teremben.
Dr. Keller Veronika:
E-mailben történő egyeztetés alapján Ig.ép.504
Dr. Józsa László:
Június 11-ig hétfőnként 11-12-ig. Ig.ép.505
Dr. Élő Gábor:
05.18. 16.30-17.00
06.01. 16.30-17.00
06.22. 16.30-17.00
06.30. 09.00-09.30 Ig.ép.506
Rácz Irma:
Péntek: 13.30-14.30 Ig.ép.509
Dr. Huszka Péter:
Vizsgák előtt az F teremben, ill. e-mailen
Dr. Lőre Vendel:
Május 17. 15-16
Május 25. 15-16
Június 8. 15-16
Június 15. 15-16 Ig.ép.513
Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn:
E-mailben történő egyeztetés alapján Ig.ép.514
Dr. Kurucz Attila:
E-mailben történő egyeztetés alapján Ig.ép.514
Dr. Tamándl László:
Kedd: 13-14 Ig.ép.109
Dr. Hofer Mária:
Péntek: 14-16 Ig.ép.516
Némethné Farkas Kata:
Csütörtök: 13-14 Ig.ép.105
Rámháp Szabolcs:
E-mailben történő egyeztetés alapján

Munkatársaink monográfiái

Ercsey I. (2014): A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban

Süle E. (2014): Logisztika az idő fogságában

Józsa L. (2014): Marketingstratégia: A tervezés gyakorlata és elmélete

Lőre V. (2014): A tudástőke szerepe a vállalati stratégiában

Fotók a tanszék életéből