Marketing és Menedzsment Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék  projektjei:

 • Személyiségtípusok szerepe a karrierpályákban és az emberi erőforrás gazdálkodásban
 • Tudományterület: Emberi erőforrás menedzsment;
 • Témavezető neve: Dr. Lőre Vendel PhD, egyetemi adjunktus;    +36/96 503 489, lore@sze.hu,
  • A projekt tartalma: A kutatás kombinált módszertannal (kísérlet, interjú, kérdőíves felmérés) vizsgálja a munkahely és foglalkozásválasztás legmélyebb gyökereit, vagyis a személyiséggel való összefüggést. A kutatás elsődleges célja a karrierpályák, a munkahelyi feladatpreferenciák és a személyi fejlődés személyiséggel kapcsolatos elemeinek részletes feltárása.

 

A  tanszék főbb kutatási területei:

1. Tudásmenedzsment és Humán erőforrás menedzsment új kihívásai

A kutatócsoport elsősorban az üzleti pszichológia, és a menedzsment határterületét vizsgálja, ezen belül a legfontosabb hangsúly a menedzsmentmódszerek szervezeti magatartási megközelítésén van. 

Kutatási altémák:

 • tehetségmenedzsment és karrierpályák vizsgálata;
 • szervezeti memória és felejtés
 • érzelmi intelligencia
 • tudásmenedzsment eszközök
 • tudásmenedzsment és innováció
 • tudásmenedzsment és social média

2. Egészség- és környezet-tudatosság vizsgálata a fogyasztói és a vállalati magatartásban

 • Az egészségtudatos fogyasztói magatartás vizsgálata.
 • Az egészségtudatos életmódhoz tartozó termékek kiskereskedelmi forgalmazásának vizsgálata.
 • Vállalati termékstratégia vizsgálata.

3. Service Dominant Logic (SDL) koncepció alkalmazása különböző iparágakban

 • SDL szakirodalom feldolgozása.

Feltáró kutatás az SDL koncepció vizsgálatára különböző iparágakra vonatkozóan (komplex termékek, szolgáltatások).

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Komplex vizsga konzultáció időpontja

2016/2017 tavaszi félév:

Kereskedelem és marketing (BSc): Dr. Huszka Péter egyetemi docens

március 23. csütörtök 16:40 B 206 terem
április 20. csütörtök 16:40 B 206 terem
május 13. szombat 10:00 A5 terem

Marketing (MSc): Dr. Ercsey Ida tanszékvezető egyetemi docens

2017. március 20., hétfő 16-17 óra, Ig. ép. 515-ös szoba
2017. április 24., hétfő 16-17 óra, Ig. ép. 515-ös szoba

Gazdálkodási és menedzsment (BSc) menedzsment rész: Dr. Lőre Vendel egyetemi docens

Minden kedden 14:00-től rövid tájékoztató, Ig. 513.

Fogadóórák

2017- 2018 őszi félév fogadóidői szorgalmi időszakra:

Dr. Ercsey Ida:
Kedd: 10.30-11.30-ig Ig.ép.516
Dr. Karácsony Péter: 
Szerda: 8.55-9.40-ig Ig.ép.501
Dr. Süle Edit:
Kedd: 15-16-ig Ig.ép.503
Dr. Platz Petra:
Hétfő: 13-14-ig Ig.ép.503
Dr. Józsa László:
Hétfő: 12.30-13.30-ig Ig.ép.505
Dr. Papp Ilona:
Kedd: 13.20-14.20-ig Ig.ép.306
Dr. Élő Gábor:
Kedd: 9-9.30-ig Ig.ép.506
Dr. Magyar-Stifter Viktória:
Csütörtök: 10-11-ig Ig.ép.509
Rácz Irma:
Szerda: 10-11-ig Ig.ép.509
Dr. Huszka Péter:
Kedd: 14.15-15-ig Ig.ép.513
Dr. Lőre Vendel:
Kedd: 12.20-13.20-ig Ig.ép.513
Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn
Hétfő: 10-11-ig Ig.ép.514
Dr. Kurucz Attila:
Péntek: 8-9-ig Ig.ép.514
Dr. Hofer Mária:
Péntek: 14-16-ig Ig.ép.516
Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka:
Hétfő: 8.30-9.30-ig ÚT-223
Dr. Tamándl László:
Kedd: 13-14-ig Ig.ép.109
Némethné Farkas Kata:
Csütörtök: 13-14-ig Ig.ép.105
Rámháp Szabolcs:
Órák előtt a teremben

Munkatársaink monográfiái

Ercsey I. (2014): A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban

Süle E. (2014): Logisztika az idő fogságában

Józsa L. (2014): Marketingstratégia: A tervezés gyakorlata és elmélete

Lőre V. (2014): A tudástőke szerepe a vállalati stratégiában

Fotók a tanszék életéből