Marketing és Menedzsment Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék  projektjei:

 • Személyiségtípusok szerepe a karrierpályákban és az emberi erőforrás gazdálkodásban
 • Tudományterület: Emberi erőforrás menedzsment;
 • Témavezető neve: Dr. Lőre Vendel PhD, egyetemi adjunktus;    +36/96 503 489, lore@sze.hu,
  • A projekt tartalma: A kutatás kombinált módszertannal (kísérlet, interjú, kérdőíves felmérés) vizsgálja a munkahely és foglalkozásválasztás legmélyebb gyökereit, vagyis a személyiséggel való összefüggést. A kutatás elsődleges célja a karrierpályák, a munkahelyi feladatpreferenciák és a személyi fejlődés személyiséggel kapcsolatos elemeinek részletes feltárása.

 

A  tanszék főbb kutatási területei:

1. Tudásmenedzsment és Humán erőforrás menedzsment új kihívásai

A kutatócsoport elsősorban az üzleti pszichológia, és a menedzsment határterületét vizsgálja, ezen belül a legfontosabb hangsúly a menedzsmentmódszerek szervezeti magatartási megközelítésén van. 

Kutatási altémák:

 • tehetségmenedzsment és karrierpályák vizsgálata;
 • szervezeti memória és felejtés
 • érzelmi intelligencia
 • tudásmenedzsment eszközök
 • tudásmenedzsment és innováció
 • tudásmenedzsment és social média

2. Egészség- és környezet-tudatosság vizsgálata a fogyasztói és a vállalati magatartásban

 • Az egészségtudatos fogyasztói magatartás vizsgálata.
 • Az egészségtudatos életmódhoz tartozó termékek kiskereskedelmi forgalmazásának vizsgálata.
 • Vállalati termékstratégia vizsgálata.

3. Service Dominant Logic (SDL) koncepció alkalmazása különböző iparágakban

 • SDL szakirodalom feldolgozása.

Feltáró kutatás az SDL koncepció vizsgálatára különböző iparágakra vonatkozóan (komplex termékek, szolgáltatások).

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Fogadóórák

Fogadó órák a 2018/19 őszi félév szorgalmi időszakában:

Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn:
Szerda: 10.30- 11.30 Ig.ép.514
Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka:
Hétfő: 8.15- 9.15 ÚT-225
Dr. Élő Gábor:
Szerda (Wednesday): 10.00-11.00
Dr. Ercsey Ida:
Kedd: 10.30- 11.30 Ig.ép.516
Gajzágó Gergő:
Szerda: 12.00-13.00 ÚT-213
Dr. Hofer Mária:
Szerda: 14.00- 16.00 Ig.ép.516
Dr. Huszka Péter:
Hétfő: 7:45-8:30 Ig.ép.513
Dr. Józsa László:
Hétfő: 12.45- 13.45 (szeptember 17-től) Ig.ép.505
Dr. Karácsony Péter:
Szerda: 9.00- 10.00 Ig.ép.501
Kecskés Petra:
Kedd: 13.00- 14.00 AK254
Dr. Keller Veronika:
Szerda: 10.00- 11.00 Ig.ép.504
Dr. Kurucz Attila:
Hétfő: 10.00-11.00 Ig.ép.514
Dr. Lőre Vendel:
Kedd: 10.10- 11.10 Ig.ép.513
Dr. Magyar-Stifter Viktória:
Csak e-mailes egyeztetés
Némethné Farkas Kata:
Órák előtt és után a teremben Ig.ép.105
Dr. Papp Ilona:
Szerda: 13.45-14.45 Ig.ép.306
Dr. Platz Petra:
Csütörtök: 10.30- 11.30 Ig.ép.503
Dr. Pénzes Éva:
Péntek: 14.00- 15.00 Ig.ép.515
Rácz Irma:
Péntek 12.30- 13.30 Ig.ép.509
Rámháp Szabolcs:
Órák előtt és után a teremben
Dr. Süle Edit:
Csütörtök: 10.00- 11.00 Ig.ép.503
Prof. Dr. Szegedi Zoltán:
Hétfő: 10.00- 11.00 Ig.ép.505
Dr. Tamándl László:
Órák előtt és után a teremben

Munkatársaink monográfiái

Ercsey I. (2014): A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban

Süle E. (2014): Logisztika az idő fogságában

Józsa L. (2014): Marketingstratégia: A tervezés gyakorlata és elmélete

Lőre V. (2014): A tudástőke szerepe a vállalati stratégiában

Fotók a tanszék életéből