Akire büszkék vagyunk: Kovács Eszter!

Nagy büszkeség tanszékünk számára, hogy Kovács Eszter, tanszékünk demonstrátora 2018. november 15-én egyike lehetett annak az 512 hallgatónak, akik MNB kiválósági ösztöndíjban részesülhettek. 

Eszter másodéves gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató, aki több mint egy éve aktívan vesz részt a tanszéki üzleti kutatásokban, és nagy szorgalommal támogatja az oktatói munkát is (oktatási segédanyagok készítésben, szerkesztésében vett már részt). Örülünk Eszter sikerének, mert nagyon komoly kutatási tevékenységet végez: a negyedik ipari forradalom üzleti hatásait kutatja. Már több hazai konferencián mutatta be eredményeit, nem sokára 3 tanulmánya is megjelenik:

Kurucz Attila – Kovács Eszter: Az innováció kockázatai és akadályai a negyedik ipari forradalomban

Kovács Eszter – Tüttő Sára Judit – Kurucz Attila: Vállalatok hozzáadott értéke a fiatalok szemével

Kovács Eszter – Tüttő Sára Judit: Az Y és Z generáció számára értéket közvetítő vállalatok

Kovács Eszter

A jó példa reményeink szerint ragadós lesz. Tanszékünkön jelenleg összesen 4 hallgatónk végez hasonló demonstrátori feladatokat Dr. Kurucz Attila egyetemi docens irányításával.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Fogadóórák

Fogadó órák a 2018/19 őszi félév vizsgaidőszakában:

Dr. Ercsey Ida:
Kedd: 14-15.30 Ig.ép.516
Dr. Karácsony Péter:
E-mailen történt egyeztetés alapján Ig.ép.501
Dr. Süle Edit:
12.13. 17.00 Ig. 503.
12.14. 14.00 J-3
12.15. 11.00 J-3
01.11. 14.00 J-3
01.12. 11.00 J-3
01. 23. 09.30 Ig.ép.503
Dr. Platz Petra:
Vizsgák előtt-és után a vizsgateremben
Dr. Keller Veronika:
E-mailen történt egyeztetés alapján Ig.ép.504
Dr. Józsa László:
01.07. 13-14
01.21. 10-11
01.28. 11-12 Ig.ép.505
Dr. Szegedi Zoltán:
Hétfő: 11-12 Ig.ép.505
Dr. Papp Ilona:
Szerda: 10-11 Ig.ép.306
Dr. Élő Gábor:
Vizsgák előtt a vizsgateremben
Dr. Magyar-Stifter Viktória:
E-mailen történt egyeztetés alapján
Potháczky Rácz Irma:
E-mailen történt egyeztetés alapján Ig.ép.509
Gajzágó Gergő:
Vizsgák előtt-és után a vizsgateremben
Dr. Huszka Péter:
Vizsgák előtt-és alatt a vizsgateremben
Dr. Lőre Vendel:
E-mailen történt egyeztetés alapján Ig.ép.513
Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn:
E-mailen történt egyeztetés alapján Ig.ép.514
Dr. Kurucz Attila:
E-mailen történt egyeztetés alapján Ig.ép.514
Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka:
Hétfő: 8-9 ÚT-225
Dr. Tamándl László:
Kedd: 14-15 Ig.ép.109
Dr. Hofer Mária:
Péntek: 14-16 Ig.ép.516
Némethné Farkas Kata:
Csütörtök: 13-14 Ig.ép.105
Bakó Ferenc:
Kedd: 10-11 ÚT-213

Munkatársaink monográfiái

Ercsey I. (2014): A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban

Süle E. (2014): Logisztika az idő fogságában

Józsa L. (2014): Marketingstratégia: A tervezés gyakorlata és elmélete

Lőre V. (2014): A tudástőke szerepe a vállalati stratégiában

Fotók a tanszék életéből