Tanszék hosszú távú céljai

  • Megerősíteni pozíciónkat a hazai üzleti képzés és kutatás élvonalában.
  • A piaci igényeknek megfelelő fókuszált kínálattal részt kívánunk venni a nemzetközi szakmai vérkeringésben.
  • Törekszünk a közös munkát támogató, tanszéki kultúra megteremtésére, építve az egyéni tudásra, értékekre és kompetenciákra.
  • Oktatói és tudományos kutató tevékenységünket az üzleti élettel való szoros kapcsolatokra alapozzuk.
  • Oktató- és kutatómunkánk innovációjával fő célunk a hallgatók tudásának gyarapítása, és az Egyetemünkön kibocsátott diplomák értékének növelése.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Fogadóórák

Fotók a tanszék életéből