Tanszéki oktatók egyéni kutatási témái

Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn

 • A színek és a fogyasztói magatartás kapcsolata
 • Színek használhatósága az egészségmarketing terén
 • Egészséges életmód trendjei, aspektusai
 • Étkezési magatartás és a hozzá kapcsolódó ismérvek vizsgálata
 • Hedonizmus, evési magatartás - generációk, nemek, életstílus

Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka

 • Fogyasztói magatartás 50+
 • Mozaikcsaládok vásárlási és fogyasztási szokásai
 • Városmarketing

Dr. Élő Gábor

 • Új megoldások az információs társadalomban
 • Újtípusú információ-befogadási képességek vizsgálata nagy létszámú csoportokon (felsőoktatásban, konferenciák hallgatóin) új generációs oktatástechnológiai fejlesztésekhez

Dr. Ercsey Ida

 • Marketing szerepe a közüzemi szolgáltatások minőségének menedzselésében
 • A szubjektív életminőség és a kulturális aktivitás kapcsolatának vizsgálata
 • A kulturális szolgáltatások észlelt értékének vizsgálata, az észlelt érték előzményei és következményei
 • Fogyasztói magatartás vizsgálata a szolgáltatások értékteremtése tükrében: a fogyasztói magatartás dimenzióinak azonosítása; a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők vizsgálata; az értékteremtés fogyasztói mintázatainak meghatározása

Dr. Huszka Péter

 • A fiatalok vásárlási-fogyasztási magatartásának megismerése
 • Rizikó termékek, alkoholféleségek, dohányáruk, egyéb élvezeti cikkek, vásárlási-fogyasztási magatartásának megismerése hazai és nemzetközi kitekintésben, a fogyasztás várható alakulásának előrejelzése
 • A deviáns viselkedésformák okainak feltárása
 • A család, az iskola, a barátok és a szűkebb környezet, valamint a gazdasági környezet, mint a rizikó-termékek fogyasztását befolyásoló tényezők (a szociálisan hátrányos helyzetűek vizsgálatára is) hatásának elemzése
 • A fiatalok egészségtudatosságának, egészségi állapotának, környezettudatosságának és táplálkozási szokásainak megismerése és elemzése
 • Funkcionális (egészségvédő) termékek magyarországi elterjesztése
 • A fogyasztás tendenciáinak elemzése helyi, régiós majd országos szinten
 • A termékkiválasztást befolyásoló tényezők, a márkaismertség vizsgálata, a reklámok szerepének elemzése

Prof. Dr. Józsa László

 • Kis- és középvállalkozások marketingstratégiája
 • A kulturális tényezők szerepe az üzleti kommunikációban
 • Az értékesítés-ösztönzés és a kereskedelem kapcsolata és fejlődési tendenciái
 • A marketing vállalati és társadalmi szerepének átalakulása a XXI. században

Dr. Karácsony Péter

 • A vezetési stílus szerepe a szervezeti hatékonyságban
 • A motiváció szerepének vizsgálata a kis- és középvállalkozások eredményességében
 • A szervezeti kultúra és a szervezet belső kommunikációja közti összefüggések vizsgálata

Dr. Keller Veronika

 • A kiskereskedelem trendjei és kommunikációs gyakorlata
 • Étkezési magatartás vizsgálata és kiskereskedelmi stratégiák

Dr. Kurucz Attila

 • Vállalatok teljesítménymenedzsmentje
 • Szervezeti működési hatékonyság aspektusai (vállalati interontológiák)
 • Szervezetek fejlesztése, üzleti folyamatok átalakítása, kialakítása
 • Változások hatékony menedzselése, kisvállalati változásmenedzsment sajátosságai

Dr. Lőre Vendel

 • A tudástőke szerepe a vállalati stratégiában
 • Személyiségpszichológia az emberi erőforrás menedzsmentben
 • MBTI üzleti alkalmazása
 • Humán kockázatok: a humán kockázatok tipizálása, értékelése, és feltérképezése

Dr. Magyar-Stifter Viktória

 • Az érzelmi intelligencia szerepe a tudásmenedzsmentben
 • Szervezetek érzelmi intelligenciája
 • A HR jövőbeli kihívásai,
 • Érzelmi intelligencia fejlesztése

Dr. Papp Ilona

 • A cégstratégiák és a tudáskezelés szinergiái
 • Kreativitás faktora a vállalati vezetésben
 • Technológiamenedzsment

Dr. Platz Petra

 • Kutatásmódszertan: latens vásárlói preferenciák mérési lehetőségei és a mérések pontossága
 • Közös értékteremtés vizsgálata fogyasztói megközelítésben
 • Innováció iránti fogyasztói attitűdök hazai és interkulturális viszonylatban

Rácz Irma

 • Tehetség- és tudásmenedzsment gyakorlati kapcsolódása,
 • Tehetséghiány szervezeti aspektusai.

Dr. Süle Edit

 • Időkutatás
 • Ellátási lánc menedzsment
 • B2B hálózatok
 • Idő alapú kulturális és gazdasági különbségek nemzetközi vizsgálata
 • A stratégiai beszerzés aktuális kérdései

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Fogadóórák

Fogadó órák a 2018/19 őszi félév vizsgaidőszakában:

Dr. Ercsey Ida:
Kedd: 14-15.30 Ig.ép.516
Dr. Karácsony Péter:
E-mailen történt egyeztetés alapján Ig.ép.501
Dr. Süle Edit:
12.13. 17.00 Ig. 503.
12.14. 14.00 J-3
12.15. 11.00 J-3
01.11. 14.00 J-3
01.12. 11.00 J-3
01. 23. 09.30 Ig.ép.503
Dr. Platz Petra:
Vizsgák előtt-és után a vizsgateremben
Dr. Keller Veronika:
E-mailen történt egyeztetés alapján Ig.ép.504
Dr. Józsa László:
01.07. 13-14
01.21. 10-11
01.28. 11-12 Ig.ép.505
Dr. Szegedi Zoltán:
Hétfő: 11-12 Ig.ép.505
Dr. Papp Ilona:
Szerda: 10-11 Ig.ép.306
Dr. Élő Gábor:
Vizsgák előtt a vizsgateremben
Dr. Magyar-Stifter Viktória:
E-mailen történt egyeztetés alapján
Potháczky Rácz Irma:
E-mailen történt egyeztetés alapján Ig.ép.509
Gajzágó Gergő:
Vizsgák előtt-és után a vizsgateremben
Dr. Huszka Péter:
Vizsgák előtt-és alatt a vizsgateremben
Dr. Lőre Vendel:
E-mailen történt egyeztetés alapján Ig.ép.513
Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn:
E-mailen történt egyeztetés alapján Ig.ép.514
Dr. Kurucz Attila:
E-mailen történt egyeztetés alapján Ig.ép.514
Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka:
Hétfő: 8-9 ÚT-225
Dr. Tamándl László:
Kedd: 14-15 Ig.ép.109
Dr. Hofer Mária:
Péntek: 14-16 Ig.ép.516
Némethné Farkas Kata:
Csütörtök: 13-14 Ig.ép.105
Bakó Ferenc:
Kedd: 10-11 ÚT-213

Munkatársaink monográfiái

Ercsey I. (2014): A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban

Süle E. (2014): Logisztika az idő fogságában

Józsa L. (2014): Marketingstratégia: A tervezés gyakorlata és elmélete

Lőre V. (2014): A tudástőke szerepe a vállalati stratégiában

Fotók a tanszék életéből