Megalakult az Alkalmazott Ontológia Kutatócsoport

2019. június 14-én megalakult a A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar és az IACM Humántanácsadó Egyesület kooperációjában az Alkalmazott Ontológia Kutatócsoport. A kutatócsoport tagja tanszékünkről Dr. Kurucz Attila PhD egyetemi docens.

Alkalmazott Ontológia Kutatócsoport küldetése a humántudományok eredményeinek empirikus megközelítése és gyakorlati alkalmazása, igazodva ahhoz a jelenkori elváráshoz, hogy az egyes kutatások eredménye explicit módon is hasznosítható legyen. A műhely interdiszciplináris – egyszerre humán- és reáltudományos - jellege lehetővé teszi a különböző tudományterületek és intézmények közötti hatékony együttműködést, amely mind az egyetem, mint pedig a vonatkozó diszciplínák számára perspektivikus távlatokat nyithat.

CÉLKITŰZÉS

Az Alkalmazott Ontológia Kutatócsoport célja, hogy áthidalja a humán- és reáltudományok között – egyre mélyebben – húzódó szakadékot. A filozófia, szociológia és egyéb társtudományok becsatornázása az alkalmazott tudományok közé termékeny lehetőséget kínál a vonatkozó diszciplínák számára.  Az Alkalmazott Ontológia Kutatócsoport céljai közé tartozik, hogy a különböző filozófiai programokat olyan empirikus eljárások keretében vizsgáljuk, mint például az ágens alapú modellezés, a neurálisháló-elemzés vagy éppen a strukturális egyenletek modellezése.

Másrészt fontosnak tartjuk, hogy a filozófiát újrapozícionálva az életvezetési képzések és tanácsadások egyre növekvő piacába is hatékonyan integráljuk. Más szavakkal az Alkalmazott Ontológia Kutatócsoport a humántudományok eredményeinek alkalmazhatóságát kínálja az élet számtalan területének vonatkozásában. Legyen szó alkalmazott kutatások megvalósításáról, komplex szociálpolitikai programok előkészítéséről, vagy személyre szabott tanácsadásról.

A kutatócsoport alapítóokiratát a A  PTE  KPVK  Kari  Tanácsa  a  KT 82/2019.(06.26.)  számú  határozatával  elfogadta.

Elérhetőség: https://kpvk.pte.hu/hu/alkalmazott_ontologia_kutatocsoport

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Fogadóórák

Fotók a tanszék életéből