Szakmai kompetenciák

Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn

 • Vállalati adatbázisok, metaadatok elemzése, piaci információk elemzése.
 • Adott vállalati probléma fogyasztói szempontú vizsgálata.
 • Marketing terv készítése.
 • Vállalati brand elemzés, pozícionálás.

Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka

 • Személyzetfejlesztés (tréning, coaching).
 • Személyzeti diagnosztika (diplomás munkatárs kiválasztás, különböző szintű
 • vezetőkiválasztás, strukturált interjú, kompetencia-mérés).
 • Ügyfélelemzés, ügyfélazonosítás.
 • Forth innovációs facilitáció (vállalati innovációs folyamat facilitálása).
 • Moderáció (vállalati, csapatszintű kihívások, események, rendezvények).

Dr. Ercsey Ida

 • Tapasztalat az oktatásszervezés, a tananyagfejlesztés, és tanterv átdolgozás terén.
 • Jártasság a csapatmunkában való koordinációban és részvételben.
 • Kutatások és projektek módszertani feladatainak tervezésében és megvalósításában való jártasság.

Gajzágó Gergő

 • Projekttervezés és projektmenedzsment.
 • Tördelés adobe indesign programban.
 • Adatvizualizáció tableau platformon.
 • Előadás készítése prezi platformon.
 • Kriptogazdasági témák.
 • Pályázatírás.
 • Labdarúgó utánpótlás edző.
 • Szamuráj kardívás oktató (shinkendo instruktor).
 • Asztali szerepjáték elmélet és gyakorlat.

Dr. habil. Huszka Péter

 • Termékpolitikával összefüggő ismeretek.
 • Pedagógia szakmai módszertani pedagógiai oktatásmódszertani ismeretek.

Prof. Dr. Józsa László

 • Vállalati marketingstratégiák kialakítása és elemzése.

Dr. habil. Karácsony Péter

 • Munkahelyi motiváció felmérése és tanácsadás.
 • HR technikák gyakorlati alkalmazásának segítése.
 • Tréningek, oktatás HR területeken.
 • Munkaerőpiaci kutatás készítése.

Dr. Keller Veronika

 • Marketingkutatás, piackutatás.
 • Szekunder adatelemzés.
 • Primer kutatás (kvalitatív kutatás, kvantitatív kutatás).
 • Adatelemzés (SPSS, Excel).
 • Marketingkommunikációs terv készítése.

Dr. Kurucz Attila

 • Vállalati folyamatok fejlesztése, újragondolása (lean, agilis, átszervezés, bevezetés).
 • Szervezetfejlesztés, képzés (vezetői támogatás, tréning, coaching,változásmenedzsment).
 • Vállalati információs rendszerek és teljesítménymenedzsment (ERP, KPI,Vezetői döntéstámogatás).
 • Agilis projektmenedzsment (Design thinking, Scrum, Kanban).

Dr. Lőre Vendel

 • IBM SPSS Statistic oktatói szintű ismerete.
 • Microsoft Project Desktop és Server projektmenedzsment szoftver oktatói szintű ismerete.
 • MS Excel (beleértve a Power Pivot alapú business intelligence megoldásokat) oktatási és adatelemzési ismeretek.
 • MS Excel alapú üzleti alkalmazások fejlesztése VBA kódolással.
 • Üzleti szimuláció alapú oktatás, és szimulációs játék fejlesztési tapasztalat.

Dr. Magyar-Stifter Viktória

 • Vállalati folyamatok tervezése, átszervezése.
 • Szervezetfejlesztés.
 • Menedzsment tanácsadás.

Dr. Nagy Nikoleta

 • Adatelemzés (IBM SPSS Statistic).
 • Szervezeti kultúra elemzés és tanácsadás.
 • Piackutatás.
Dr. Platz Petra
 • Marketing információs és döntéstámogató rendszer
 • Media ismeretek és gazdaságtan
 • Szolgáltatás marketing

Potháczky Rácz Irma

 • Humán erőforrás stratégiai menedzselése (kiemelten tehetség- és utódlásmenedzsment, kompetenciamenedzsment, mentori rendszer oktatási és vállalati szférában).
 • Szervezetfejlesztés és szervezeti kultúra (változásmenedzsment, tudásmenedzsment rendszerek).
 • IKT eszközök alkalmazása a tanulási és oktatási folyamatokban (kurzustervezés, értékelés).

Dr. Süle Edit

 • Vállalatfejlesztés, hatékonyság növelés.
 • Logisztikai és ellátási lánc folyamatok fejlesztése.
 • Alapvető munkavállalói kompetenciák fejlesztése.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Fogadóórák

Fotók a tanszék életéből