Tanszék fő kutatási irányai

Tanszék fő kutatási irányai:

1. Marketing, marketingkommunikáció

Kutatási altémák:

 • Új marketingkommunikációs eszközök hatékonysága
 • Transzformációs folyamatok a kiskereskedelemben
 • A marketing kulturális hatásai, különösen Ázsiában és a muszlim világban

A kutatás résztvevője: Prof. Dr. Józsa László

 

2. Digitalizáció hatásai

Kutatás altémái:

 • Digitalizáció hatásai a vezetői munkára és a vállalatok folyamatmenedzsmentjére
 • Digitális értékek kialakulása, elfogadottságuk a piacon
 • A digitalizáció lehetőségei a járműipari, valamint az élelmiszeripari ellátási láncokban.
 • Agilis módszerek fejlődése, terjeszkedése. Az agilis módszerek alkalmazása az IT területén kívül
 • Ellátási láncok digitális technológiákkal történő fejlesztése
 • Beszerzési és ellátási tevékenységek hatékonyságának növelése
 • Ipari és logisztikai folyamatok fejlesztése
 • A produktivitás mérési és növelési lehetőségei

A kutatás résztvevői: Dr. Kurucz Attila, Dr. Süle Edit, Prof. Dr. Szegedi Zoltán, Buics László, Kovács Eszter, Pete Dorottya

 

3. Egészség- és környezet-tudatosság vizsgálata a fogyasztói és a vállalati magatartásban;

Kutatási altémák:

 • Az egészségtudatos fogyasztói magatartás vizsgálata:
  • Egészséges életmód trendjei, aspektusai
  • Étkezési magatartás és a hozzá kapcsolódó ismérvek vizsgálata
  • Hedonizmus, evési magatartás - generációk, nemek, életstílus
  • Az egészségtudatos életmódhoz tartozó termékek kiskereskedelmi forgalmazásának vizsgálata
  • Vállalati termékstratégia vizsgálata
  • KKV kommunikáció és online eszköztár

A kutatás résztvevői: Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn, Dr. Ercsey Ida, Dr. Huszka Péter, Dr. Keller Veronika

 

4. Közös értékteremtés vizsgálata fogyasztói és szervezeti megközelítésben

Kutatás altémái:

 • A fogyasztói magatartás dimenziói a közös értékteremtésben, különböző szolgáltatási iparágakban
 • A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők vizsgálata a közös értékteremtés tükrében
 • Az értékteremtés fogyasztói mintázatainak vizsgálata

A kutatás résztvevői: Dr. Ercsey Ida, Dr. Platz Petra

 

5. Viselkedés-közgazdaságtan

Kutatás altémái:

 • A vásárlói viselkedés irracionális döntéseinek vizsgálata
 • A kényszeres vásárlás jelenségének vizsgálata
 • Vásárlói csoportok azonosítása, elemzése

A kutatás résztvevői: Dr. Baracskai Zoltán, Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka

 

6. A vállalati innováció vizsgálata

Kutatás altémái:

 • Innovációs módszerek összehasonlító elemzése a hazai és a nemzetközi gyakorlatban
 • A facilitátor szerepe az innovációs folyamatban

A kutatás résztvevői: Dr. habil. Dőry Tibor, Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka, Frank Ágnes

 

7. Városmarketing kutatások

Kutatás altémái:

 • Városmarketing-stratégia elemzése
 • Városmarketing kommunikáció elemzése, javaslatok
 • Megarendezvények, önkéntesek

A kutatás résztvevői: Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka, 3-4 fő hallgató

 

8.  Az információs technológiák és a humán megoldások üzleti kapcsolódásai

Kutatási altémák:

 • Szimulációk fejlesztése projektmenedzsment és oktatási szempontból
 • Humán kockázatok kezelése szoftveres megoldással
 • Business Intelligence megoldások

A kutatás résztvevője: Dr. Lőre Vendel

 

9.  Humán erőforrás gazdálkodás hazai sajátosságainak elemzése 

Kutatási altémák:

 • Munkahelyi ösztönzés, szervezeti elégedettség és elkötelezettség vizsgálata hazai kis- és középvállalkozásoknál
 • Munkahelyi stressz, mobbing és diszkrimináció hatása a munkaerő elvándorlásra
 • Emberi erőforrás gazdálkodás és a munkaerő piaci tendenciák közötti kapcsolatok elemzése közép-kelet európai országokban  

A kutatás résztvevője: Dr. habil. Karácsony Péter

 

10.  Kriptogazdaság és városfejlesztés

Kutatási altémák:

 • Közelség szerepe a városfejlődésben
 • Helyi gazdasági közelségi index
 • Irányítás szerepe a városfejlődésben
 • Kriptogazdasági megoldások a városirányításban és városfejlesztésben
 • Helyi pénz mint kriptopénz

A kutatás résztvevője: Gajzágó Gergő


11.  A felsőoktatási intézmények versenyképességének vizsgálata

Kutatási altémák:

 • A felsőoktatás és a gazdaság kapcsolata
 • A Nyugat-Dunántúl régió felsőoktatása
 • A felsőoktatás 21. századi átalakulása
 • Diplomás pályakövetési rendszer
 • Egyetemi minőségbiztosítás
 • Egyetem-irányítási stratégiák

A kutatás résztvevője: Dr. Tamándl László

 

12.  Menedzsment trendek a magyar-szlovák határmenti térség kis- és középvállalkozásainál

Kutatási altémák:

 • A vállalati hatékonyságot befolyásoló „soft” tényezők
 • Belső marketing helye a vállalatban, szerepe a szervezeti kultúrában

A kutatás résztvevője: Dr. Nagy Nikolett


13. Tudásmenedzsment és Humán erőforrás menedzsment új kihívásai

A kutatócsoport elsősorban az üzleti pszichológia, és a menedzsment határterületét vizsgálja, ezen belül a legfontosabb hangsúly a menedzsment módszerek szervezeti magatartási megközelítésén van.

Kutatási altémák:

 • Tehetségmenedzsment és karrierpályák vizsgálata
 • Érzelmi intelligencia
 • Tehetség- és tudásmenedzsment eszközei

A kutatás résztvevői: Rácz Irma, Dr. Magyar-Stifter Viktória

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Fogadóórák

Fotók a tanszék életéből