Marketing és Menedzsment Tanszék - Alap adatok

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Marketing és Menedzsment TanszékTanszékvezető:

Prof. Dr. Bencsik Andrea CSc, egyetemi tanár

Elérhetőség:

Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
Telefon: +36 96 503-400/3487
E-mail: bencsika@sze.hu
Tanszéki honlap: http://mmt.sze.hu

 Csoportkép

A tanszék munkatársai (a képen balról jobbra haladva):

Konczosné Dr. Szombathelyi Márta PhD, egyetemi docens, Dr. Huszka Péter PhD, egyetemi docens, Eisingerné Dr. Balassa Boglárka PhD, egyetemi tanársegéd, Rázsó Ella óraadó tanár, Dr. Papp Ilona PhD, egyetemi docens, Dr. Hofer Mara PhD, ny. oktató, Prof. Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár, Dr. Lőre Vendel PhD, egyetemi adjunktus, Dr. Szabó József PhD, egyetemi docens, Prof. Dr. Bencsik Andrea CSc, egyetemi tanár, Dr. Ercsey Ida PhD, egyetemi docens, Knauszné Illés Gabriella igazgatási ügyintéző, Dr. Tamándl László PhD, egyetemi adjunktus

A képen nem szerepel:

Dr. Dernóczi-Polyák Adrienn PhD, egyetemi adjunktus, Dr. Élő Gábor PhD, egyetemi docens, Gombos Szandra egyetemi tanársegéd, Dr. Keller Veronika PhD egyetemi adjunktus, Lukács Réka PhD hallgató, Platz Petra  gazdasági tanár, Rácz Irma PhD hallgató,  Dr. Sólyom Andrea PhD, egyetemi adjunktus, Stifter Viktória PhD hallgató, Süle Edit PhD, egyetemi adjunktus, Dr. Tárkányi Eszter PhD, egyetemi tanársegéd

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Komplex vizsga konzultáció időpontja

2016/2017 tavaszi félév:

Kereskedelem és marketing (BSc): Dr. Huszka Péter egyetemi docens

március 23. csütörtök 16:40 B 206 terem
április 20. csütörtök 16:40 B 206 terem
május 13. szombat 10:00 A5 terem

Marketing (MSc): Dr. Ercsey Ida tanszékvezető egyetemi docens

2017. március 20., hétfő 16-17 óra, Ig. ép. 515-ös szoba
2017. április 24., hétfő 16-17 óra, Ig. ép. 515-ös szoba

Gazdálkodási és menedzsment (BSc) menedzsment rész: Dr. Lőre Vendel egyetemi docens

Minden kedden 14:00-től rövid tájékoztató, Ig. 513.

Fogadóórák

Fogadó órák a 2017/18 őszi félév vizsgaidőszakában:

Dr. Karácsony Péter:
Vizsgák után a teremben, ill. e-mailen történő egyeztetés alapján Ig.ép.501
Dr. Keller Veronika:
E-mailen történő egyeztetés alapján Ig.ép.504
Dr. Magyar-Stifter Viktória:
E-mailen történő egyeztetés alapján Ig.ép.509
Rácz Irma:
Péntekenként 14:30-15:30, kivétel a dec.18., ekkor 09:00-10:00 között tartom majd (dec.22-e helyett) Ig.ép.509
Dr. Huszka Péter:
Vizsgák előtt az F teremben, ill. e-mailen Ig.ép.513
Dr. Lőre Vendel:
2017. december 13. 16:00-17:00
2017. december 22. 15:00-16:00
2018. január 5. 15:00-16:00
2018. január 12. 15:00-16:00
2018. január 19. 15:00-16:00 Ig.ép.513
Dr. Hofer Mária:
Péntek: 14-16 Ig.ép.516
Némethné Farkas Kata:
Csütörtök: 13-14 Ig.ép.105
Dr. Rámháp Szabolcs:
Vizsgák előtt a teremben

Munkatársaink monográfiái

Ercsey I. (2014): A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban

Süle E. (2014): Logisztika az idő fogságában

Józsa L. (2014): Marketingstratégia: A tervezés gyakorlata és elmélete

Lőre V. (2014): A tudástőke szerepe a vállalati stratégiában

Fotók a tanszék életéből