Marketing és Menedzsment Tanszék - Alap adatok

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Marketing és Menedzsment TanszékTanszékvezető:

Prof. Dr. Bencsik Andrea CSc, egyetemi tanár

Elérhetőség:

Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
Telefon: +36 96 503-400/3487
E-mail: bencsika@sze.hu
Tanszéki honlap: http://mmt.sze.hu

 Csoportkép

A tanszék munkatársai (a képen balról jobbra haladva):

Konczosné Dr. Szombathelyi Márta PhD, egyetemi docens, Dr. Huszka Péter PhD, egyetemi docens, Eisingerné Dr. Balassa Boglárka PhD, egyetemi tanársegéd, Rázsó Ella óraadó tanár, Dr. Papp Ilona PhD, egyetemi docens, Dr. Hofer Mara PhD, ny. oktató, Prof. Dr. Józsa László CSc, egyetemi tanár, Dr. Lőre Vendel PhD, egyetemi adjunktus, Dr. Szabó József PhD, egyetemi docens, Prof. Dr. Bencsik Andrea CSc, egyetemi tanár, Dr. Ercsey Ida PhD, egyetemi docens, Knauszné Illés Gabriella igazgatási ügyintéző, Dr. Tamándl László PhD, egyetemi adjunktus

A képen nem szerepel:

Dr. Dernóczi-Polyák Adrienn PhD, egyetemi adjunktus, Dr. Élő Gábor PhD, egyetemi docens, Gombos Szandra egyetemi tanársegéd, Dr. Keller Veronika PhD egyetemi adjunktus, Lukács Réka PhD hallgató, Platz Petra  gazdasági tanár, Rácz Irma PhD hallgató,  Dr. Sólyom Andrea PhD, egyetemi adjunktus, Stifter Viktória PhD hallgató, Süle Edit PhD, egyetemi adjunktus, Dr. Tárkányi Eszter PhD, egyetemi tanársegéd

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Fogadóórák

Fogadó órák a 2017/18 tavaszi félév vizsgaidőszakában:

Dr. Ercsey Ida:
Kedd: 10.30-11.30 Ig.ép.516
Dr. Karácsony Péter:
Vizsgák előtt a teremben.
Dr. Süle Edit:
Vizsgák előtt és után a teremben.
Dr. Platz Petra:
Vizsgák előtt és után a teremben.
Dr. Keller Veronika:
E-mailben történő egyeztetés alapján Ig.ép.504
Dr. Józsa László:
Június 11-ig hétfőnként 11-12-ig. Ig.ép.505
Dr. Élő Gábor:
05.18. 16.30-17.00
06.01. 16.30-17.00
06.22. 16.30-17.00
06.30. 09.00-09.30 Ig.ép.506
Rácz Irma:
Péntek: 13.30-14.30 Ig.ép.509
Dr. Huszka Péter:
Vizsgák előtt az F teremben, ill. e-mailen
Dr. Lőre Vendel:
Május 17. 15-16
Május 25. 15-16
Június 8. 15-16
Június 15. 15-16 Ig.ép.513
Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn:
E-mailben történő egyeztetés alapján Ig.ép.514
Dr. Kurucz Attila:
E-mailben történő egyeztetés alapján Ig.ép.514
Dr. Tamándl László:
Kedd: 13-14 Ig.ép.109
Dr. Hofer Mária:
Péntek: 14-16 Ig.ép.516
Némethné Farkas Kata:
Csütörtök: 13-14 Ig.ép.105
Rámháp Szabolcs:
E-mailben történő egyeztetés alapján

Munkatársaink monográfiái

Ercsey I. (2014): A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban

Süle E. (2014): Logisztika az idő fogságában

Józsa L. (2014): Marketingstratégia: A tervezés gyakorlata és elmélete

Lőre V. (2014): A tudástőke szerepe a vállalati stratégiában

Fotók a tanszék életéből