A Tanszék missziója

  • A Marketing és Menedzsment Tanszék a tudásipar szereplőjeként magas minőségi szinten kíván megfelelni az egyetemi üzleti képzéssel szemben támasztott igényeknek.
  • A tudományos és a kutatómunkánkban a nemzetközi színvonalat tekintjük mércének.
  • Tevékenységünk fókuszába helyezzük a bennünket körülvevő üzleti világ és társadalom kérdéseinek megválaszolását.
  • Az egyetemi rendszerben elfoglalt szerepünk a ma már minden szakmai területen nélkülözhetetlen üzleti szemlélet és ismeretek közvetítése.
Tovább

Tanszék hosszú távú céljai

  • Megerősíteni pozíciónkat a hazai üzleti képzés és kutatás élvonalában.
  • A piaci igényeknek megfelelő fókuszált kínálattal részt kívánunk venni a nemzetközi szakmai vérkeringésben.
  • Törekszünk a közös munkát támogató, tanszéki kultúra megteremtésére, építve az egyéni tudásra, értékekre és kompetenciákra.
  • Oktatói és tudományos kutató tevékenységünket az üzleti élettel való szoros kapcsolatokra alapozzuk.
  • Oktató- és kutatómunkánk innovációjával fő célunk a hallgatók tudásának gyarapítása, és az Egyetemünkön kibocsátott diplomák értékének növelése.
Tovább

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Fogadóórák

Fotók a tanszék életéből